جهش تولید | دوشنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹

تکذیب خبر تخریب قلعه بادام تک شهرستان طبس - نمایش محتوای خبر

 

 

تکذیب خبر تخریب قلعه بادام تک شهرستان طبس

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان جنوبی، هشتم  مهر توسط شهرداری عشق آباد یک  مانور آتشتکذیب خبر تخریب قلعه بادام تک شهرستان طبس نشانی در قلعه بادام تک واقع در فاصله ۶ کیلومتری عشق آباد انجام شد.

مانور آتش نشانی، بیرون از قلعه و  مکانی که  سقف آن ریخته بوده و فقط دیواره ها  برپاست،  با جمع آوری آشغال داخل محوطه و یک حلقه لاستیک برگزار شده است و خاموش کردن  آتش توسط نیروهای آتش نشانی ۳ تا ۴دقیقه به طول انجامید.

براساس مشاهدات عینی قسمتی از دیواره ها فقط کمی سیاه شده و هیچ گونه خسارتی به دیواره ها یا ریزش سقف انجام نشده است.

 یکی از افراد محلی ناآگاه با تهیه فیلم، مبنی بر اینکه بر اثر مانور آتش نشانی و حرارت زیاد سقف قلعه ریزش کرده و قسمت هایی از آن تخریب شده است، در فضای مجازی منتشر کرده است.

این فرد محلی مطالبی از اینکه ماموران آتش نشانی نتوانستند آتش را خاموش کنند و قلعه آتش گرفت و تخریب شد منتشر کرده است.

امروز هم کارشناس میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی برای بازدید به این قلعه رفت و در  بازدید میدانی  اعلام کرده: قلعه بادم تک که در آن مانور برگزار شده اصلاً ثبت ملی نیست و بلکه دو قلعه مجاور و نزدیک به این قلعه ثبت ملی شده است.

نجاتی کارشناس میراث فرهنگی اعلام کرده اصلا هیچ گونه خسارتی به محل فوق وارد نشده و فقط کمی از دیواره آن سیاه شده است.