جهش تولید | چهارشنبه، ۸ بهمن ۱۳۹۹

تولید روزانه 300 تن سیمان در کارخانه سیمان باقران درمیان - نمایش محتوای خبر

 

 

تولید روزانه 300 تن سیمان در کارخانه سیمان باقران درمیان

روزانه 300 تن سیمان در کارخانه سیمان باقران درمیان تولید می شود.

300 تن سیمان روزانه در کارخانه سیمان باقران شهرستان درمیان خراسان جنوبی تولید می شود.

پاداشی، جانشین مدیر عامل کارخانه سیمان باقران درمیان گفت: برای احداث این کارخانه، تا کنون 103میلیارد و 500 میلیون تومان هزینه شده و برای تکمیل به 20 میلیارد تومان دیگر نیاز است.

پاداشی با بیان اینکه 90 درصد سیمان تولیدی این کارخانه به افغانستان و پاکستان صادر می شود افزود: این کارخانه هم اکنون با 10 درصد ظرفیت اسمی خود در حال تولید است که اگر تکمیل شود روزانه 3 هزار تن سیمان در آن تولید می شود.

کلنک احداث کارخانه سیمان باقران اواسط سال 85 با آورده 60 میلیارد تومانی مردم شروع شد و تاکنون برای 300 نفر به صورت مستقیم شغل ایجاد کرده است.

منبع: معاونت خبر صدا و سیمای خراسان جنوبی