جهش تولید | دوشنبه، ۲۹ دی ۱۳۹۹

توزیع 25هزار تریکو کارت بین باغداران انار خوسف - نمایش محتوای خبر

 

 

توزیع 25هزار تریکو کارت بین باغداران انار خوسف

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان جنوبی ، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خوسف گفت: تاکنون در 18 هکتار ازتوزیع 25هزار تریکو کارت بین باغداران انار خوسف باغ های شهرستان به صورت بیولوژیک با این افت مبارزه انجام شده و به همین منظور 25 هزار تریکو کارت در 5 مرحله بین باغداران توزیع شده است.

رضوی آفت کرم گلوگاه انار را یکی از آفات مهم انار دانست که سالانه 30درصد از محصول کشاورزان را از بین می برد ، افزود: با هدف جلوگیری از خسارات ، تریکو کارت بین کشاوزان توزیع می شود .

وی گفت :مبارزه بیولوژیک علیه این افت 60 تا 70درصد آفات باغ را کاهش می دهد که طی 10تا 11مرحله در باغات نصب می شود.

رضوی تعداد بهره برداران تولید انار در شهرستان خوسف را 200 بهره بر دار اعلام کرد.

در شهرستان خوسف 175هکتار زیر کاشت محصول انار است که سالانه هزار و 400 تن انار در شهرستان تولید می شود.