سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۲۵ فروردین ۱۴۰۰

توانمند سازی نیروی انسانی گامی به سوی تحقق اقتصاد مقاومتی - نمایش محتوای خبر

 

 

توانمند سازی نیروی انسانی گامی به سوی تحقق اقتصاد مقاومتی

رییس سازمان فنی و حرفه ای کشور استاندار خراسان جنوبی دیدار و گفتگو کرد.

توانمند سازی نیروی انسانی گامی به سوی تحقق اقتصاد مقاومتی است .

سازگار نژاد، رییس سازمان فنی و حرفه ای کشور در دیدار با استاندار خراسان جنوبی گفت: برای تحقق اقتصاد مقاومتی توانمند کردن نیروی انسانی از حلقه های اصلیست که باید بخش خصوصی را تقویت کنیم.

سازگار نژاد با تاکید بر نیازسنجی در رشته های فنی و حرفه ای گفت: برای پیشرفت اقتصاد همت ملی نیاز است و آموزشها باید مناسب با نیاز اقتصادی باشد.

وجه الله خدمتگزار، استاندار خراسان جنوبی نیز در این دیدار گفت: فنی و حرفه ای به هنر آموزان آموزش هایی را بدهد تا آنان بتوانند در استان ایجاد اشتغال کنند.

وجه الله خدمتگزار افزود: بخش خصوصی گزینه مناسبی در کنار بخش دولتی برای آموزش های فنی و حرفه ای و ایجاد اشتغال است.

منبع : معاونت خبر صدا و سیمای خراسان جنوبی