جهش تولید | شنبه، ۱۶ اسفند ۱۳۹۹

تهیه 15 عنوان برنامه رادیویی و تلوزیونی برای هفته دولت - نمایش محتوای خبر

 

 

تهیه 15 عنوان برنامه رادیویی و تلوزیونی برای هفته دولت

تهیه 15 عنوان برنامه رادیویی و تلوزیونی برای هفته دولت

به گزارش روابط عمومی صدا و سیمای خراسان جنوبی  ، صداو سیمای خراسان جنوبی در تا پایان هفته دولت، در برنامه های گفتمان هفته و بازتاب در حوزه سیما ، برنامه های آینه تلاش، میز خدمت و میز خبر در حوزه صدا و برنامه گفتگوی ویژه خبری در حوزه خبر به انعکاس خدمات دولت و نظام در استان می پردازند.

در برنامه های روزانه سیما و رادیو هم به فراخور موضوع برنامه ها، خدمات دولت در بخشهای مختلف معرفی می شود.

در کنار این برنامه ها، پروژه های عمرانی، خدماتی و فرهنگی آماده افتتاح در استان نیز پوشش داده می شود و در قالب گزارش های خبری تولیدی، دولتمردان شهید استان معرفی می شوند.