رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۲۶ تیر ۱۳۹۸

تمدید بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب - نمایش محتوای خبر

 

 

تمدید بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب

بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب تمدید شد.

بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب در راستای حمایت از تولید و رونق فضای کسب و کار با شرایط مناسب تر تا پایان اسفند ماه تمدید شد.

مجید درویشی، مدیر کل تامین اجتماعی خراسان جنوبی گفت: بنا بر تغییرات قانون جدید بخشودگی جرائم علاوه بر کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی، کارفرمایان واحدهای خدماتی نیز مشمول بخشودگی جرائم می شوند.

مجید درویشی از امکان دریافت چک به عنوان وثیقه قابل قبول در قانون جدید بخشودگی جرائم خبر داد و افزود: تاکنون در استان خراسان جنوبی 235 مورد درخواست ثبت دفتر شده که 85 درخواست از این بخشودگی استفاده کردند.

مدیر کل تامین اجتماعی خراسان جنوبی ، خوش حسابی کارفرمایان و فعال بودن کارگاه را از مهمترین شروط استفاده از مزایای قانون بخشودگی جرائم عنوان کرد و گفت: کارفرمایان در صورت عدم امکان پرداخت نقدی بدهی می توانند بدهی خود را تقسیط کنند که البته در این صورت بخشی از جریمه آنان مشمول بخشودگی می شود.

منبع: معاونت خبر صدا و سیمای خراسان جنوبی