رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۲ بهمن ۱۳۹۸

تلاش همکاران مرکز در برقراری ارتباط زنده تلویزیونی از شهرستان طبس به روایت تصویر - نمایش محتوای خبر

 

 

تلاش همکاران مرکز در برقراری ارتباط زنده تلویزیونی از شهرستان طبس به روایت تصویر

بخشی از فعالیت های همکاران واحدهای  اطلاعات و اخبار و سیمای مرکز در برقراری ارتباط زنده تلویزیونی از شهرستان طبس به روایت تصویر