سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

تلاش بانوان قاینی برا حفظ سلامت عشایر - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

تلاش بانوان قاینی برا حفظ سلامت عشایر

دانلود

15نفر از بانوان شهرستان قاین در کارگاهی در مسجد غدیر این شهر گردهم آمدند تا با تولید ماسک گامی درریشه کنی کووید19 در بین عشایر بردارند.