رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۲۴ مهر ۱۳۹۸

تقويت خراسان جنوبی با توسعه زير ساخت های حمل و نقل هوايی - نمایش محتوای خبر

 

 

تقويت خراسان جنوبی با توسعه زير ساخت های حمل و نقل هوايی

توسعه زير ساخت های حمل و نقل در استان موجب توسعه خراسان جنوبی می شود.

سلامی، مدير کل شرکت هواپيمايی خراسان جنوبی گفت: فرودگاه بيرجند با حمایت و توجه ویژه شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری ایران توسعه و جهش خوبی داشته است که  این توجه سبب توسعه و استانداردسازی فرودگاه بیرجند شده است.

سلامی گفت: فرودگاه‌های خراسان جنوبی در هر هفته 24 پرواز رفت و برگشت در فرودگاه بیرجند و 4 پرواز رفت و برگشت در فرودگاه طبس انجام می‌شود که این تعداد پرواز جوابگوی نیاز مردم و توسعه استان نیست.

وی گفت: دستگاه های ناوبری، سيستم های کنترل و پارکينگ مناسب، نيروهای متخصص و کارآزموده اين ظرفيت را برای توسعه فرودگاه بيرجند بيش از بيش هموار کرده است.

وی افزود: اين افزايش پروازها تنها کار ما نيست و نيازمند همه جانبه مديران ارشد استان و سرمايه گذاری بخش های خصوصی می باشد.

وی گفت: افزايش سفرهای کيش در بين پروازها را در استان خواستاريم که نيازمند تامين بودجه از بخش خصوصی و حمايت بيشتر مسئولين را می طلبد.

لازم به ذکر است که خوشبختانه با استاندارد سازی لازم تمام زير ساخت و تجهيزات ناوبری در فرودگاه برای انجام پروازهای مختلف در استان محيا است.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان صدا و سیمای خراسان جنوبی