جهش تولید | شنبه، ۸ آذر ۱۳۹۹

تقدیر و تشکردبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان از صدا وسیما - نمایش محتوای خبر

 

 

تقدیر و تشکردبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان از صدا وسیما

تقدیر و تشکردبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان از صدا وسیما

تقدیر و تشکردبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان از صدا وسیما
به گزارش روابط عمومی صدا و سیمای خراسان جنوبی،دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان طی مرقومه ای مکتوب از تلاش های ارزنده علیرضا آینه دار مدیر کل صدا و سیمای خراسان جنوبی و همکاران در راستای اقدامات فرهنگی برای مبارزه با مواد مخدر  تقدیر و تشکر نمود.