جهش تولید | پنج‌شنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۹

تغییر فرکانس فرستنده دیجیتال ایستگاه آیسک - نمایش محتوای خبر

 

 

تغییر فرکانس فرستنده دیجیتال ایستگاه آیسک

فرکانس فرستنده دیجیتال ایستگاه آیسک تغییر کرد

 

فرکانس فرستنده دیجیتال ایستگاه آیسک تغییر کرد.

این تغییر برای بهبود کیفیت تصاویر شبکه های دیجیتال در سرایان ، فردوس ، آیسک و مناطق اطراف از امروز اعمال شد و شبکه های دیجیتال در این مناطق با اختلال روبروست.
ساکنان مناطق ذکر شده باید برای دریافت شبکه های دیجیتال ، گیرنده های خود را مجدداٌ کانال یابی و تنظیم کنند.

منبع: خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی