رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۲۳ مهر ۱۳۹۸

تعیین اولویت دستگاه‌های استان در مناسب‌سازی محیط شهری - نمایش محتوای خبر

 

 

تعیین اولویت دستگاه‌های استان در مناسب‌سازی محیط شهری

ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی استان تشکیل جلسه داد.

اولویت دستگاه‌های استان در مناسب‌سازی محیط شهری تعیین شد.

نخعی نژاد ، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار در ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی استان گفت : با توجه به اینکه 25 درصد از جمعیت کشور متأسفانه دچار آسیب های جمعی هستند ، وظیفه دستگاه های اجرایی فراهم آوردن شرایط مناسب برای این افراد است .

نخعی نژاد افزود : جلسات ستاد باید متناسب با نیاز سازمان بهزیستی برگزار شود و تصمیم گیری ها به صرف صحبت در جلسه ها نباشد و عملی شود .

وی خطاب به شهرداری گفت : تاکنون هیچ یک از دستگاه ها به درستی به وظایف خود در راستای مناسب سازی عمل نکرده و شهرداریها هنگام صدور پروانه باید مناسب سازی را رصد کند و تا زمانی که مناسب سازی انجام نشود  پروانه پایان کار صادر نشود .

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار در همین راستا اظهار داشت : اعضای این جلسه تا 15 روز آینده باید اولویت های مناسب سازی را اعلام و تا 6 ماه آینده یک گزارش اجرایی مستند به دبیرخانه تحویل نمایند .

عزیزی مدیر کل بهزیستی خراسان جنوبی هم ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی در مناسب سازی در قالب طرح ملی- جانمایی پارکینگ خودرو معلولان و مناسب سازی استخر ویژه آنها را از برنامه های این اداره کل دانست .

منبع : معاونت خبر صدا و سیمای خراسان جنوبی