حمایت از کالای ایرانی | سه‌شنبه، ۶ فروردین ۱۳۹۸

تصاویر راهپیمایی 22 بهمن برخی روستاهای استان - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

تصاویر راهپیمایی 22 بهمن برخی روستاهای استان

تصاویر راهپیمایی 22 بهمن برخی روستاهای استان

شامل:

دوحصاران-افین-آفریز-عمرویی-مزداب-گلوباغ