رونق تولید ملی | جمعه، ۳ خرداد ۱۳۹۸

ترور و تحریم (منافقین) - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

ترور و تحریم (منافقین)

موشن گرافیک "ترور و تحریم" به بررسی اقدامات تروریستی دیروز منافقین در گذشته و اقدامات تحریمی امروز آنها درخصوص ملت ایران می پردازد.