رونق تولید ملی | شنبه، ۲۷ مهر ۱۳۹۸

تداوم هوای سرد در استان - نمایش محتوای خبر

 

 

تداوم هوای سرد در استان

 اداره کل هواشناسی هوایی صاف تا کمی ابری همراه با کاهش دما را برای 24 ساعت اینده  استان پیش بینی کرده است .