جهش تولید | شنبه، ۹ اسفند ۱۳۹۹

تخصیص اعتبار برای اورژانس بیمارستان های فردوس، نهبندان و بشرویه - نمایش محتوای خبر

 

 

تخصیص اعتبار برای اورژانس بیمارستان های فردوس، نهبندان و بشرویه

Loading the player...

 

تخصیص اعتبار برای اورژانس بیمارستان های فردوس، نهبندان و بشرویه