جهش تولید | جمعه، ۷ آذر ۱۳۹۹

تخریب 12 ساخت و ساز های غیر مجاز در زمین های کشاورزی بیرجند - نمایش محتوای خبر

 

 

تخریب 12 ساخت و ساز های غیر مجاز در زمین های کشاورزی بیرجند

12 مورد ساخت و ساز های غیر مجاز در بیرجند تخریب شد.

 12 مورد ساخت و ساز غیر مجاز در زمین های کشاورزی شهرستان بیرجند تخریب شد .

محمدی ، رئیس جهاد کشاورزی بیرجند گفت : این ساخت و سازهای غیر مجاز در اراضی کشاورزی روستاهای پیرنج ، مهیاباد و کلاته بجدی بوده است .

آقای محمدی افزود : ساخت و سازهای غیر مجاز این روستاها ، پس از هماهنگی های انجام شده با دستگاه قضایی و به استناد تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها تخریب شد .

رئیس جهاد کشاورزی بیرجند گفت : از آغاز امسال همچنین  12 مورد ساخت و ساز های غیر مجاز در روستای کلاته بجدی و6  مورد نیز در روستای الله در شهرستان بیرجند قلع و قمع شده است .

منبع : معاونت خبر صدا و سیمای خراسان جنوبی