جهش تولید | جمعه، ۸ اسفند ۱۳۹۹

تحویل 9 تانکر به خراسان جنوبی برای آبیاری مراتع احیاء شده - نمایش محتوای خبر

 

 

تحویل 9 تانکر به خراسان جنوبی برای آبیاری مراتع احیاء شده

کامیون برای آبیاری مراتع احیاء شده در خراسان جنوبی خریداری شد.

9 تانکر برای آبیاری مراتع احیاء شده و آبیاری نهال ها و بذرهای کشت شده در طرح بیابانزادیی به شهرستان های خراسان جنوبی تحویل داده شد.

شریفی، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی گفت: این تانکرها از محل اعتبارات مزایده ای خریداری شده است.

شریفی افزود: پیش بینی می شود این تانکرها تا 10 سال آینده بدون هزینه تعمیر، سالانه 6 نوبت آبیاری بوته کاری و احیاء مراتع و بیابان زدایی را در شهرستان های استان انجام دهد.

منبع: معاونت خبر صدا و سیمای خراسان جنوبی