جهش تولید | یک‌شنبه، ۱۱ آبان ۱۳۹۹

تحصیل 340 دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی در دانشکده تربیت بدنی دانشگاه بیرجند - نمایش محتوای خبر

 

 

تحصیل 340 دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی در دانشکده تربیت بدنی دانشگاه بیرجند

alt

رئیس دانشکده تربیت‌بدنی دانشگاه بیرجندگفت : رشته تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاهبیرجند از سال 1374 با کسب مجوز از شورای گسترش آموزش عالی با گزینش 30 دانشجو دردوره روزانه در دانشکده ادبیات و علوم انسانی تاسیس شد.

افضل پور با بیان اینکه  هم اکنون بیش از 300 دانشجو در دوره کارشناسی، حدود 30 دانشجو در مقطعکارشناسی ارشد و 10 دانشجو در مقطع دکتری رشته تربیت بدنی تحصیل می‌کنند افزود :  در طول این دوران دانشگاهبیرجند منابع و امکانات نرم افزاری و سخت افزاری بسیار خوبی را برای توسعهفعالیت‌های آموزشی و پژوهشی در سطح دانشگاه و گسترس رشته تربیت بدنی ایجاد کرده است همچنین   با استخدام منابع انسانی، فراهم کردن تجهیزات و لوازم ورزشی آموزشی و کمک آموزشی ودایر و مجهز کردن آزمایشگاه‌های مختلف از جمله آزمایشگاه فیزیولوژی ورزش، آزمایشگاهحرکت شناسی و بیومکانیک و کارگاه طب ورزشی، گام‌های اساسی وقابل توجهی در راستای توسعه رشته تربیت‌بدنی و علوم ورزشی برداشته شده است.

رئیس دانشکده تربیت بدنی دانشگاه بیرجند از در دستور کار قرار گرفتن  ایجاد دو گروه آموزشی بیومکانیک ورزشی و گروه رفتار حرکتی براساس تخصص‌ها و امکانات موجود، ظرف چهار سال آینده  خبرداد و اظهار داشت : در حال حاضر دو دانشیار رسمی، پنج استادیار رسمی، یکبورسیه در حال تحصیل در دوره دکتری فیزیولوژی ورزش و چهار کارشناس آموزشی در این دانشکده بصورت تمام وقتمشغول بکار هستند که نیروی انسانی کافی برای امور آموزشی، اجرایی و اداری دانشکدهبشمار می‌روند.

وی افزود: به دلیل وجود نیروهای بومی متخصص و تعامل با دانشگاه‌های همجوار، حدود20 نفر از متخصصان و دانش آموختگان رشته تربیت‌بدنی نیز با دانشکده تربیت‌بدنیدانشگاه بیرجند همکاری نزدیک و پیوسته دارند.

افضل پور با بیان اینکه مجوز چاپ نشریه "مطالعات کاربردی علوم زیستی درورزش" را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و کمیسیون بررسی نشریات کشور اخذ نموده خاطر نشان کرد : چاپ این نشریه در راستای گسترش فعالیت‌هایپژوهشی، کمک به توسعه علمی رشته تربیت بدنی و انتشار جدید یافته‌های علمی، دانشکدهتربیت بدنی دانشگاه بیرجند می باشد.

منبع: واحد اطلاعات و اخبار مرکز خراسان جنوبی