جهش تولید | چهارشنبه، ۷ آبان ۱۳۹۹

تجهیز 117هکتار از اراضی کشاورزی خراسان جنوبی به سیستم آبیاری نوین - نمایش محتوای خبر

 

 

تجهیز 117هکتار از اراضی کشاورزی خراسان جنوبی به سیستم آبیاری نوین

alt

117 هکتار از زمین های کشاورزی خراسان جنوبی با اعتبار 409 میلیون و 500 هزار تومان از ابتدای امسال به سیستم آبیاری نوین مجهز شدند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه با اجرای سیستم آبیاری نوین  50 درصد در مصرف آب  صرفه جویی می شود گفت: با مجهز شدن این تعداد زمین در حال حاضر 3 هزار و 232 هکتاراز زمین های خراسان جنوبی به روش های آبیاری نوین آبیاری می شوند.

آقای هادربادی با اشاره به مجهز شدن مجموع  زمین های کشاورزی استان به سیستم آبیاری نوین افزود: با توجه به کیفیت آب ها و اراضی استان تمامی اراضی کشاورزی قابلیت اجرای آبیاری تحت فشار را ندارند.

وی خرده مالکی شدید، کیفیت نامناسب آب بعضی از منابع آب، گرمای زیاد و وجود بادهای موسمی شدید، افزایش و یا نوسانات شدید قیمتها و کمبود مشاور و پیمانکار بومی را از جمله مشکلات سیستم آبیاری نوین اعلام کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: با توجه به خرده مالکی شدید در کشاورزی استان، اجرای گسترده این سیستم نیازمند تغییر یک روش و یا به عبارت دیگر تغییر یک عادت است که آن هم مستلزم فرهنگ سازی و یا به تعبیر دیگر ایجاد تغییر در نگرش است.

90 درصدد آب شرب در خراسان جنوبی در بخش کشاورزی مصرف می شود.

منبع: معاونت اطلاعات و اخبار مرکز خراسان جنوبی