رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۲۷ تیر ۱۳۹۸

تجلیل از تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی در فردوس - نمایش محتوای خبر

 

 

تجلیل از تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی در فردوس

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان جنوبی، در این مراسم از زنبوردار نمونه با تولید ۶۰۰کیلوگرم عسل، گندم کار نمونه با تولید ۸تجلیل از تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی در فردوستن در هکتار، جو کار نمونه با تولید ۶ونیم تن در هکتار، پرواربندی نمونه بره با پرورش ۱۲۰راس بره پروار درهر دوره، مرغدار نمونه با تولید ۲۲۰تن گوشت در سال، پسته کار نمونه، زکات دهنده برتر و مرتعدار نمونه تجلیل شدند.