جهش تولید | شنبه، ۱۸ مرداد ۱۳۹۹

تجلیل از برترین های پانزدهمین جشنواره جوان خوارزمی قاین - نمایش محتوای خبر

 

 

تجلیل از برترین های پانزدهمین جشنواره جوان خوارزمی قاین

از 20 طرح برتر پانزدهمین جشنواره جوان خوارزمی استان 2 طرح از جوانان شهرسان قاین بود.