جهش تولید | شنبه، ۳ آبان ۱۳۹۹

تبریک به صدا و سیمای خراسان جنوبی - نمایش محتوای خبر

 

 

تبریک به صدا و سیمای خراسان جنوبی

تبریک به صدا و سیمای خراسان جنوبی

مدیر کل ورزش و جوانان استان درخشش صدا و سیمای خراسان جنوبی در بیست و دومین جشنواره تولیدات مراکز استانهای را به مدیرکل و همکاران صدا وسیمای استان تبریک گفت.

به گزارش روابط عمومی صدا و سیمای خراسان جنوبی، حسین عزیزی مدیر کل ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی طی مرقومه ای مکتوب به مهندس علیرضا آینه دار مدیر کل صدا و سیمای خراسان جنوبی درخشش صدا و سیمای خراسان جنوبی در بیست و دومین جشنواره تولیدات مراکز استانهای صدا و سیما را تبریک گفت.