جهش تولید | پنج‌شنبه، ۶ آذر ۱۳۹۹

تبدیل 150 هزار هکتار از مراتع فردوس به بیابان در 10 سال آینده - نمایش محتوای خبر

 

 

تبدیل 150 هزار هکتار از مراتع فردوس به بیابان در 10 سال آینده

در 10 سال آینده 150 هزار هکتار از مراتع این شهرستان به بیابان تبدیل می‌شود.

شهرستان فردوس دارای 130 هزار هکتار بیابان و کویر است که 20 هزار هکتار آن کانون بحران فرسایش بادی و در معرض فرسایش شدید، رسوب‌گذاری و رسوببرداری قرار دارد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری فردوس گفت: بر اساس عکس‌های هوایی شاید وسعت منطقه بیابانی فردوس در حال حاضر به 150 هکتار هم افزایش یافته باشد و نمی‌توان در این ارتباط رقم دقیقی ارائه کرد.

خشکسالی ، تحمیل دام مازاد بر مراتع موجب تخریب بافت گیاهی و در نتیجه بیابانزدایی شده است.

بیکی افزود: در 20 سال اخیر حدود 30 تا 50 هزار هکتار از مراتع این شهرستان از کم تراکم به بیابان تبدیل شده است.

اجرای 12 طرح فعال مرتع‌داری در فردوس : اقدام‌هایی برای مقابله با بیابانزدایی انجام شده که اجرای 12 طرح فعال مرتع‌داری در 100 هزار هکتار وسعت از آن جمله است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری فردوس به اجرای طرح بیابان‌زدایی کشوری به نام حاجی میرک در فردوس اشاره کرد و افزود: عرصه این طرح 46 هزار هکتار است و مردم شهرستان نیز در اجرای طرح مشارکت دارند.

وی تصریح کرد: تاکنون 15 هزار هکتار از مراتع و بیابان‌های سطح شهرستان فردوس نیز با کاشت تاغ‌زار و آتریپلکس احیای شده است ولی به سبب خشکسالی‌های مداوم، پیشروی کویر و بیابان همچنان ادامه دارد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری فردوس یادآور شد: تاکنون پنج کیلومتر بادشکن در کانون‌های بحرانی و هزار و 500 هکتار هلالی آبگیر در مراتع و بیابان‌های شهرستان انجام شده است.

بیکی اذعان داشت: برای احیای مراتع و کند کردن روند بیابان‌زایی سالانه حداقل به 500 میلیون تومان اعتبار در طرح مرتع حاجی میرک و 22 طرح مرتع‌داری به وسعت 146 هزار هکتار نیاز است در حالی که امسال مبلغ 270 میلیون تومان به مجموعه منابع طبیعی و آبخیزداری فردوس اختصاص یافته است.