جهش تولید | جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹

تبدیل فعل خواستن به توانستن معلولان با درک باور و تامین نیاز آنان - نمایش محتوای خبر

 

 

تبدیل فعل خواستن به توانستن معلولان با درک باور و تامین نیاز آنان

Loading the player...

تبدیل فعل خواستن به توانستن معلولان با درک باور و تامین نیاز آنان