جهش تولید | جمعه، ۳ بهمن ۱۳۹۹

تاکید نشست شورای هماهنگی ثبت احوال بر رصد تغییرات جمعیتی استان - نمایش محتوای خبر

 

 

تاکید نشست شورای هماهنگی ثبت احوال بر رصد تغییرات جمعیتی استان

alt

در نشست شورای هماهنگی ثبت احوال استان بر رصد تغییرات جمعیتی استان تاکید شد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار در این نشست با تاکید بر این مطلب به جایگاه مهم و اثرگذار نیروی انسانی جوان در جامعه اشاره کرد و افزود: بخش عمده ای از موفقیت های کشور در حوزه های مختلف در سالهای اخیر مرهون تلاش نیروهای جوان کشور است.

علوی ، مدیر کل دفتر امور روستایی استانداری هم خواستار تخصیص اعتبارات بیشتر به روستاها با نظر گرفتن شرایط منطقه ای در برنامه ریزی ها و سیاست ها برای ماندگاری جمعیت در روستاها شد.

خراسان جنوبی 743 هزار نفر جمعیت دارد . این مطلب را پورحسین مدیرکل ثبت احوال در نشست شورای هماهنگی ثبت احوال اعلام کرد و گفت : بشرویه کم جمعیت ترین شهر، فردوس با 77 درصد بیشترین شهرنشین و سربیشه و درمیان بیشترین جمعیت روستانشین را دارند.

منبع: معاونت اطلاعات و اخبار مرکز خراسان جنوبی