جهش تولید | چهارشنبه، ۵ آذر ۱۳۹۹

تأکید شرکت برق خراسان جنوبی بر صرفه جویی در ساعات پیک بار - نمایش محتوای خبر

 

 

تأکید شرکت برق خراسان جنوبی بر صرفه جویی در ساعات پیک بار

دادگر با اشاره به روند افزایشی مصرف برق در روز‌های اخیر گفت: آمادگی خوبی در تولید و توزیع برق در خراسان جنوبی داریم، اما مردم هم باید با توجه به تداوم گرمای تابستان، در مصرف برق به ویژه در ساعات پیک بار که از ۱۲ تا ۱۶ و ۲۰ تا ۲۳ است، صرفه جویی کنند تا این شرایط کرونایی را بدون هیچ خاموشی به ویژه در بخش درمان، سپری کنیم.

  • وی تنظیم دستگاه‌های سرمایشی روی دمای آسایش و کولر‌های گازی روی دمای ۲۴ تا ۲۵ درجه سانتیگراد و همچنین استفاده از دور کند کولر‌های آبی را از عوامل تأثیر گذار بر روی پیک بار و کاهش مصرف دانست و افزود: با ۱۰ درصد صرفه جویی در مصرف برق، ۲۰ درصد در هزینه‌های خانوار صرفه جویی می‌شود.

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان همچنین با اشاره به طرح تشویقی شرکت توزیع برق استان برای مشترکان بزرگ و صنعتی گفت: مشترکان بزرگ و صنایعی که حاضر باشند در ساعات پیک بار شبانه یعنی ۲۰ تا ۲۳، مصارف خود را کاهش دهند، تشویق آن‌ها به صورت ۳ برابر محاسبه می‌شود.