جهش تولید | سه‌شنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

تاکید بر واگذاری برخی امور دستگاههای اجرایی به بخش خصوصی - نمایش محتوای خبر

 

 

تاکید بر واگذاری برخی امور دستگاههای اجرایی به بخش خصوصی

معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی استاندار در کارگروه تخصصی پژوهش، فناوری و تحول اداری گفت: دستگاههای اجرایی باید به سمتی حرکت کنند که برخی امور را به بخش غیر دولتی واگذار کنند.

محمودی بر تصریح در واگذاری خدمات پیش بینی شده در قانون برنامه پنجم توسعه به بخش غیر دولتی تاکید کرد و گفت: دستگاههای اجرایی باید با استفاده از علم روز به سمتی حرکت کنند که مردم برای همه امور مجبور نباشند به ادارات مراجعه نکنند.

وحدتی فر مدیر کل دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری هم گفت :کاهش هزینه ها ، توانمند سازی بخش خصوصی و کوچک تر شدن دولت از مزایای واگذاری برخی امور ادارات به بخش خصوصی است.