رونق تولید ملی | جمعه، ۱۵ آذر ۱۳۹۸

تأمین 44 درصد تجهیزات بیمارستان رازی بیرجند - نمایش محتوای خبر

 

 

تأمین 44 درصد تجهیزات بیمارستان رازی بیرجند

44 درصد تجهیزات بیمارستان رازی بیرجند تأمین شده است.

تاکنون 44 درصد تجهیزات بیمارستان 280 تختخوابی رازی بیرجند، تأمین و به این بیمارستان وارد شده است .

دهقانی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: این تجهیزات را هیأت امنای ارزی وزارت بهداشت و درمان خریداری و به بیمارستان رازی فرستاده است.

آقای دهقانی، هزینه تأمین این تجهیزات را 12 میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: برخی تجهیزات هتلینگ،CSR و رادیولوژی از جمله تجهیزاتی است که تا کنون برای بیمارستان رازی بیرجند فرستاده شده و در حال نصب است.

وی گفت: پیش بینی می شود 15 میلیارد تومان دیگر تجهیزات برای بیمارستان رازی خریداری شود.

ساخت بیمارستان 280 تختخوابی رازی بیرجند که جزء طرح های ملی سفر اول دوره نهم ریاست جمهوری به خراسان جنوبی است از سال 85 آغاز شد که قرار است بهمن امسال به بهره برداری برسد.

منبع: معاونت خبر صدا و سیمای خراسان جنوبی