رونق تولید ملی | جمعه، ۲۶ مهر ۱۳۹۸

تامین 100 درصد مواد اولیه تنها کارخانه قند خراسان جنوبی امسال با محصول کشاورزان استان - نمایش محتوای خبر

 

 

تامین 100 درصد مواد اولیه تنها کارخانه قند خراسان جنوبی امسال با محصول کشاورزان استان

alt

امسال 100 درصد مواد اولیه تنها کارخانه قند خراسان جنوبی از محصول چغندر قند کشاورزان استان تأمین می شود .

امسال هزار و 850 هکتار از اراضی خراسان جنوبی به کشت چغندرقند اختصاص یافته است که شهرستان قاین با بیش از هزار هکتار بیشترین سطح زیرکشت را دارد.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: بر اساس برنامه ریزی ها و قراردادی که با کارخانه قند درمیان منعقد شده ، قرار است تمامی تولیدات چغندرقند امسال استان به این کارخانه ارسال شود.

فصل کشت چغندرقند در خراسان جنوبی از اواخر اسفند آغاز شده و تا پایان خرداد ادامه دارد .

آقای خسروی افزود: پارسال 748 بهره بردار استان 50 هزار تن چغندر قند تولید کردند که 30 هزار تن آن به استانهای خراسان رضوی و شمالی ارسال شد.