جهش تولید | یک‌شنبه، ۱۷ اسفند ۱۳۹۹

تاخیر سه ساعته پروازبیرجند –تهران - نمایش محتوای خبر

 

 

تاخیر سه ساعته پروازبیرجند –تهران

پرواز بیرجند –تهران امروز با سه ساعت تاخیر انجام می شود .

آقای بهدانی پور مدیر روابط عمومی  فرودگاه بین المللی بیرجند گفت :این پرواز قرار بود ساعت 12:10 امروز انجام شود که به علت نقص فنی هواپیما در ساعت 15:10 انجام می شود .

منبع: معاونت اطلاعات و اخبار مرک زخراسان جنوبی