رونق تولید ملی | جمعه، ۲۹ شهریور ۱۳۹۸

تأخير سه ساعته پرواز بیرجند –مشهد - نمایش محتوای خبر

 

 

تأخير سه ساعته پرواز بیرجند –مشهد

 پرواز بیرجند – مشهد   امروز با سه  ساعت تاخیر انجام می شود.
پورمدیر روابط عمومی فرودگاه بین المللی بیرجند گفت : این پرواز قراربود  ساعت 8:40 امروز از بیرجند به مقصد مشهد  انجام شود که به علت بدی هوا و کاهش دید در  باند  بیرجند ، با سه ساعت تأخیر انجام می شود.

آقای بهدانی پور افزود : پرواز امروز بیرجند – مشهد با هواپیمای فوکر 100 ساعت 11:40 انجام می شود .