جهش تولید | شنبه، ۹ اسفند ۱۳۹۹

بیمه یوز پلنگ اسیایی برای نخستین بار در دنیا - نمایش محتوای خبر

 

 

بیمه یوز پلنگ اسیایی برای نخستین بار در دنیا

یوز پلنگ اسیایی برای نخستین  بار، در دنیا بیمه شد .

معاون پروژه بین المللی حفاظت از یوزپلنگ آسیایی در بازدید از منطقه حیا ت وحش نایبندان طبس گفت :

کارکنان زیستگاهها ی یوزپلنگ و خود یوزپلنگ برای مدت 5 سال به صورت رایگان زیر پوشش بیمه قرار گرفتند .

رجبعلی کارگر افزود :چنانچه  یوز پلنگ به هردلیلی در منطقه تلف شود به میزان 50 میلیون تومان برای هر قلاده یوز، هزینه همان زیستگاه خواهد شد و سالانه این بیمه برای  5 قلاده پرداخت  خواهد شد.

وی افزود: در صورتی که یوزپلنگ آ به دام وارد کند بیمه موظف است  خسارت دامدار را پرداخت کند .

معاون پروژه بین المللی حفاظت از یوزپلنگ آسیایی  با اشاره به وجود 10 سایت آسیایی در کشور افزود :تا کنون 50 قلاده یوزپلنگ در مناطقی که در انها دوربینی نصب شده شناسایی و بیش از هزار قطعه عکس از انان گرفته شده است .

رجبعلی کارگرگفت : دو نوع یوزپلنگ افریقایی و اسیایی در جهان وجود دارد و ایران هم اکنون از زیستگاههای اصلی یوزپلنگ اسیایی است .

حیات وحش نایبندان طبس با یک میلیون و چهارصد هزار هکتار هم اکنون زیستگاه 9 قلاده یوزپلنگ اسیایی است .