جهش تولید | سه‌شنبه، ۳۰ دی ۱۳۹۹

بیشترین کاهش تولید پسته خراسان جنوبی در آیسک - نمایش محتوای خبر

 

 

بیشترین کاهش تولید پسته خراسان جنوبی در آیسک

تولید پسته خراسان جنوبی در آیسک بیشترین کاهش را داشته است.

بیشترین کاهش تولید پسته خراسان جنوبی با 67درصد کاهش، در بخش آیسک شهرستان سرایان رقم خورد.

وحید خزیمه، مسئول جهاد کشاورزی آیسک، تولید پسته امسال در این بخش را 380 تن اعلام کرد و گفت: تولید پسته بخش آیسک در سال گذشته، هزار و 155 تن بود.

وحید خزیمه، علت کاهش تولید پسته در این بخش را سرمازدگی باغها در بهار  و خشکسالی مفرط در منطقه عنوان کرد.

از هزار و 600 هکتار سطح زیر کاشت پسته در بخش آیسک، هزار و 155 هکتار بارور است که متوسط برداشت محصول از این زمینها در شرایط خوب، هزار و 100 تا هزار و 200 کیلوگرم پسته خشک به ازای هر هکتار است.

محصول پسته، بسته به شرایط آب و هوایی مناطق مختلف خراسان جنوبی، درنیمه دوم تابستان برداشت می شود.

منبع: معاونت خبر صدا و سیمای خراسان جنوبی