سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

بیابانزایی چالشی جدی برای منابع زیستی - نمایش محتوای خبر

 

 

بیابانزایی چالشی جدی برای منابع زیستی

بوته کاری، نهال کاری و احداث باد شکن از جمله راه های بیابان زدایی است که این طرح هم اکنون در 98 هزارهکتار از اراضی سرچاه عماری خوسف  اجرا شده است.

32 درصد از مساحت استان، بیابانی است .