سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲۳ خرداد ۱۴۰۰

بیابانزایی تهدیدی برای اراضی مرتعی استان - نمایش محتوای خبر

 

 

بیابانزایی تهدیدی برای اراضی مرتعی استان

بوته کاری، نهال کاری و احداث باد شکن از جمله راه های مقابله با بیابانزایی است که هم اکنون در 98 هزارهکتار از اراضی سرچاه عماری خوسف  در حال اجراست .

32 درصد از مساحت استان بیابان است .