جهش تولید | شنبه، ۳ آبان ۱۳۹۹

بومی سازی دستگاه غوزه چین پنبه در خراسان جنوبی - نمایش محتوای خبر

 

 

بومی سازی دستگاه غوزه چین پنبه در خراسان جنوبی

دستگاه غوزه چین پنبه در خراسان جنوبی بومی سازی شد.

پدر و پسر بشرویه ای، دستگاه غوزه چین پنبه را بومی سازی کردند .

دستگاه غوزه چین پنبه پارسال برای اولین بار و به تعداد سه دستگاه و با قیمت هر دستگاه 180 تا 200 میلیون تومان از کشور آرژانتین وارد ایران شد که یک دستگاه در شهرستان بشرویه استان خراسان جنوبی فعال شد .

اما اکنون آقایان عباس و محسن هراتی، پدر و پسر بشرویه ای، غوزه چین پنبه را با هزینه 50 میلیون تومان بومی سازی کردند تا ایران را از واردات این دستگاه گران قیمت بی نیاز کنند .

عباس هراتی بازنشسته اداره برق و پسرش محسن هراتی دانشجوی ترم آخر فناوری اطلاعات دانشگاه بیرجند است که با هزینه شخصی و بدون دریافت هیچگونه کمک مالی از اداره های استان، دستگاه غوزه چین پنبه را بومی سازی کرده اند.

محسن هراتی گفت: وش پنبه برداشت شده با غوزه چین بومی سازی شده کیفیت بیشتری در مقایسه با وش پنبه برداشت شده با غوزه چینهای خارجی دارد که همین موضوع سبب می شود محصول برداشت شده با غوزه چین بومی را 15 تا 22 درصد گرانتر بخرند .

هر کیلو وش پنبه را از کشاوزان، درب کارخانه، بسته به میزان کیفیت آن 495 تا 743 تومان خریداری می کنند.

آقای هراتی افزود: غوزه چین بومی سازی شده، هزینه های کشاورز برای جذب و بکارگیری نیروی انسانی را تا 63 درصد کاهش می دهد به طوری که این دستگاه می تواند کاری را که نیروی انسانی در 4 روز انجام می دهد در 4 ساعت انجام دهد.

وی گفت: دستگاه غوزه چین همچنین با کوتاه کردن مدت زمان لازم برای برداشت پنبه، خسارتهای کشاورزان در پایین آمدن کیفیت وش برداشت شده به دلیل طولانی شدن زمان برداشت ، و همچنین خساتهای ناشی از برداشت ناقص را به حداقل می رساند تا تولید این محصول برای کشاورزان به صرفه باشد .

غوزه چین بومی سازی شده به شماره 86133 در اداره ثبت اختراعات و مالکیتهای صنعتی کشور به ثبت رسیده است .

منبع : معاونت خبر صدا و سیمای خراسان جنوبی