رونق تولید ملی | جمعه، ۳ خرداد ۱۳۹۸

به یاد تنها شهید مدافع حرم خراسان جنوبی - نمایش محتوای خبر

 

 

به یاد تنها شهید مدافع حرم خراسان جنوبی

به یاد تنها شهید مدافع حرم خراسان جنوبی

منبع: خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی