جهش تولید | چهارشنبه، ۵ آذر ۱۳۹۹

به بار نشستن درخت خرمایی در روستای اصفهک طبس در زمستان - نمایش محتوای خبر

 

 

به بار نشستن درخت خرمایی در روستای اصفهک طبس در زمستان

درخت خرمایی در منزل پیرمرد کشاورز روستای اصفهک دیهوک طبس به بار نشست .

در حالی که شهریور و مهرماه فصل برداشت خرماست اما تغییرات اقلیمی باعث شده تا درخت خرمایی در منزل یک کشاورز روستای اصفهک دیهوک به بار بنشیند .

این درخت خرما هم اکنون ده خوشه خرما دارد که در صورت شرایط جوی مناسب پیش بینی می شود در اوایل اردیبهشت آینده این خرماها برداشت شود .

آقای رضایی ، مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی علت به بارنشستن این درخت خرما را تغییرات جوی و گرم شدن بیش از معمول هوا در زمستان امسال عنوان کرد .

منبع : معاونت اطلاعات و اخبار مرکز خراسان جنوبی