رونق تولید ملی | جمعه، ۱۵ آذر ۱۳۹۸

بهره برداری کامل بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس ، در انتظار مجوز از وزارت بهداشت - نمایش محتوای خبر

 

 

بهره برداری کامل بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس ، در انتظار مجوز از وزارت بهداشت

Loading the player...

 

بهره برداری کامل بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس ، در انتظار مجوز از وزارت بهداشت