رونق تولید ملی | جمعه، ۲۶ مهر ۱۳۹۸

بهره برداری از 3 طرح آبخيزداري در شهرستان درمیان - نمایش محتوای خبر

 

 

بهره برداری از 3 طرح آبخيزداري در شهرستان درمیان

این طرحها شامل بند خاکی روستای مسک ، هلالی آبگیر روستاهای بنیاب و زلیران و طرح بیابان زدایی و کانون فرسایش بادی طبس مسینا با اعتبار 68 میلیون تومان است