جهش تولید | جمعه، ۷ آذر ۱۳۹۹

بهره برداری از طرح گاز رسانی به ناحیه صنعتی شهر مود - نمایش محتوای خبر

 

 

بهره برداری از طرح گاز رسانی به ناحیه صنعتی شهر مود

بهره برداری از طرح گاز رسانی به ناحیه صنعتی شهر مود

از پروژه گاز رسانی به ناحیه صنعتی شهر مود با اعتباری  5 میلیارد ریال بهره برداری شد.