رونق تولید ملی | شنبه، ۲۹ تیر ۱۳۹۸

بهره برداری از اولین گلخانه کوچک مقیاس استان در بشرویه - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

بهره برداری از اولین گلخانه کوچک مقیاس استان در بشرویه

بهره برداری از اولین گلخانه کوچک مقیاس استان در بشرویه