جهش تولید | جمعه، ۱۴ آذر ۱۳۹۹

بهداشت روان - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

بهداشت روان

Loading the player...

 

بهداشت روان چیزی فراتر از فقدان یا نبود بیماری روانی است.

مفهوم بهداشت روان شامل رفاه، احساس خودتوانمندی، خودمختاری، کفایت، درک همبستگی بین نسلی و توانایی تشخیص استعدادهای بالقوه هوشی و عاطفی در خود است. به گونه ای دیگر می توان گفت بهداشت روان حالتی از رفاه است که در آن فرد توانایی هایش را باز می شناسد و قادر است با استرس های معمول زندگی تطابق حاصل کرده و از نظر شغلی مفید و سازنده باشد و به عنوان بخشی از جامعه با دیگران مشارکت و همکاری داشته باشد.

ویژگی افرادی که از نظر روانی سالم هستند از این قرار است:

این افراد احساس آرامش، امنیت و کفایت می کنند، توانایی های خود را در حد واقعی ارزیابی می کنند نه بیشتر و نه کمتر، به خود احترام می گذارند و کمبودهای خود را می پذیرند، به حقوق دیگران نیز احترام می گذارند، می توانند به دیگران علاقه مند شوند و آنها را دوست بدارند، می توانند احترام و دوستی دیگران را جلب کنند، می توانند نیازهای زندگی خود را برآورده سازند و برای سختی های زندگی خود راه حلی پیدا کنند. همچنین قادرند مسئولیت های روزمره خود را با انتخاب اهداف معقول پیش ببرند، از طرف دیگر طوری تحت تاثیر عشق یا گناه خود قرار نمی گیرند که زندگی شان آشفته شود.

خوب است بدانیم خانواده جایگاه مهمی در رشد شخصیت افراد دارد، اغلب افراد دچار مشکلات مختلف شخصیتی و روانی که فاقد بهداشت و سلامت روان هستند از خانواده های ناسالم برخواسته اند. از این رو در تامین بهداشت روانی افراد عوامل خانوادگی جایگاه مهمی دارد و ضروری است راهکارهای مناسب در تامین بهداشت روانی خانواده شناسایی و به مرحله اجرا گذارده شود. یکی از این موارد شیوه های ارتباطی موجود در خانواده است، شبکه ارتباطی که فرد در آن قرار دارد عامل مهمی در تامین بهداشت روانی فرد است. از این رو شیوه های ارتباطی نامناسب تاثیرات مضری روی فرد و سلامت او خواهد داشت.

خانواده های سرد و فاقد روابط گرم و محبت آمیز، خانواده های دارای روابط خصومت آمیز، شیوه های ارتباطی شدیدا وابسته، معمولا ناسالم گزارش شده اند.

آشنایی اعضای خانواده با مهارت های زندگی عامل مهم دیگری در تامین بهداشت روان افراد است، لازم است تک تک اعضای خانواده با مهارت های لازم برای زندگی آشنا باشند.

روشن است والدین در خانواده نقش مهمی در ترویج استفاده از مهارت های سالم زندگی در خانواده دارند. پدران و مادران که فاقد مهارت های مفید زندگی هستند با تامین نکردن الگوی مناسب برای فرزندان مشکلاتی را نیز برای آنان فراهم می کنند. از این رو لازم است خانواده ها با آگاهی و کسب اطلاعات لازم در زمینه شیوه های صحیح مهارت های زندگی مثل کنترل و مدیریت استرس، برنامه ریزی برای زندگی، مدیریت اقتصادی خانواده، مدیریت ارتباطات برون خانوادگی، کنترل هیجانات و آموزش های مربوط به اجرای قاطعیت و جرات مندی به تامین بهداشت روانی افراد خانواده مبادرت ورزد.

وضعیت اقتصادی خانواده نیز با تاثیری که در فضای کلی زندگی می گذارد نقش خود را بر بهداشت روانی خانواده اعمال می کند. مشکلات اقتصادی اغلب موجب به وجود آمدن مشکلات دیگری برای خانواده می شود.

ازدواج های مناسب نیز تامین کننده بهداشت روانی خانواده هستند. در تشکیل یک خانواده سالم که بتواند از بهداشت روانی خوبی بهره مند گردد انتخاب مناسب و ازدواج موفق مرحله اولیه است، لازم است در ازدواج که اولین مرحله تشکیل خانواده به شمار می رود پایه های اساسی تامین بهداشت روانی خانواده بنا شود. در این راستا توافق شخصیتی، اقتصادی، فرهنگی و فکری بسیار مهم است که توصیه می شود با یاری و مشاورت از مشاوران و متخصصان امر این اتفاق صورت بگیرد. ازدواج های نامناسب که در آن همسران از همخوانی نداشتن شخصیت هایشان رنج می برند و یا مشکلات دیگری دارند در طول زندگی مخل بهداشت روانی آنها و فرزندانشان خواهد بود.