سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۵ مهر ۱۴۰۰

بمباران شهرها و مناطق مسكوني - نمایش محتوای دفاع مقدس