رونق تولید ملی | جمعه، ۲۶ مهر ۱۳۹۸

بشرویه قطب کشاورزی خراسان جنوبی - نمایش محتوای خبر

 

 

بشرویه قطب کشاورزی خراسان جنوبی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: مصمم بودن جامعه بهره برداران محصولات کشاورزی در شهرستان بشرویه سبب شده تا امروز بشرویه به عنوان قطب کشاورزی استان مطرح باشد.

ولی پور مطلق با بیان اینکه بشرویه رتبه اول کشت مستقیم پنبه در کشور را دارد گفت: در حال حاضر سطح کشت مستقیم پنبه در بشرویه هزار و ۱۰۰ هکتار است.

وی اظهارکرد: مصمم بودن جامعه بهره برداران محصولات کشاورزی در شهرستان بشرویه سبب شده تا امروز بشرویه به عنوان قطب کشاورزی استان مطرح باشد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: ۶ هزار و ۵۰۰ هکتار سطح عملیاتی کشت مستقیم پنبه است که هزار و ۱۰۰ هکتار کشت مستقیم پنبه در بشرویه وجود دارد.

وی با بیان اینکه تولید کننده برتر پنبه استان در شهرستان بشرویه است، گفت: میانگین تولید پنبه این کشاورز نمونه در هکتار ۱۰ تن است.

وی افزود: این در حالی است که متوسط عملکرد هر کشاورز در بحث پنبه ۲.۴ تن در هکتار است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی همچنین یادآور شد: کشاورز بشرویه ای با این افزایش عملکرد، کاهش هزینه‌ها را در زمینه‌های کاهش نهاده‌های کشاورزی و نیروی انسانی و همچنین کاهش مصرف آب داشته و درآمد ناخالص هم بسیار افزایش یافته است.

منبع : باشگاه خبرنگاران جوان صدا و سیمای خراسان جنوبی