رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۸

بشرویه بالاترین نرخ باسوادی در خراسان جنوبی - نمایش محتوای خبر

 

 

بشرویه بالاترین نرخ باسوادی در خراسان جنوبی

بشرویه بالاترین نرخ باسوادی در خراسان جنوبی

در بشرویه ۱۸۶ نفر بی سواد ثبت سامانه شده که ۶۰ نفر این افراد معلول و آموزش ناپذیر هستند.