رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۸

برگزاری کارگروه تخصصی خشکسالی، سرمازدگی و مخاطرات کشاورزی استان - نمایش محتوای خبر

 

 

برگزاری کارگروه تخصصی خشکسالی، سرمازدگی و مخاطرات کشاورزی استان

Loading the player...

 

برگزاری کارگروه تخصصی خشکسالی، سرمازدگی و مخاطرات کشاورزی استان