جهش تولید | دوشنبه، ۱۰ آذر ۱۳۹۹

برگزاری کارگروه تخصصی خشکسالی، سرمازدگی و مخاطرات کشاورزی استان - نمایش محتوای خبر

 

 

برگزاری کارگروه تخصصی خشکسالی، سرمازدگی و مخاطرات کشاورزی استان

Loading the player...

 

برگزاری کارگروه تخصصی خشکسالی، سرمازدگی و مخاطرات کشاورزی استان