رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۲۳ مهر ۱۳۹۸

برگزاری هم اندیشی استاندارد و دانشگاه - نمایش محتوای خبر

 

 

برگزاری هم اندیشی استاندارد و دانشگاه

alt

نشست هم اندیشی بین اعضاء هیئت علمی دانشکده فنی مهندسی دانشگاه بیرجند و اداره کل استاندارد خراسان جنوبی برگزار شد.

سرپرست آموزش و ترویج اداره کل استانداردگفت : اگر در گذشته نيازى به برقرارى رابطه بين اين دو نهاد جامعه احساس نمي شد ، ولى امروز الزام ايجاد چنين ارتباط و تعاملى بين دانشگاه و استاندارد ، بيش از پيش آشكار شده است

شیخ زادهافزود :جامعه ايران به عنوان جامعه­اي در حال توسعه و نيازمند رشد و توسعه­اي متوازن و هماهنگ است تا در سايه آن بتواند زندگي بهتر و توأم با رفاه و آرامش بيشتر براي اعضاء خود فراهم آورد.

سرپرست آموزش و ترویج اداره کل استاندارد گفت :  حضور استاندارد ورعايت استانداردها در تمامي بخش هاي دولتي وغير دولتي ضروري به نظر مي رسد تا نظام­ها و نهادهاي مختلف اجتماعي در راه رسیدنبه اهداف خود  از هماهنگي و ارتباطي پويا برخوردار باشند.

وی افزود:جلسه هم انديشي  با اعضا هيئت علمي دانشگاه بيرجند براي حضور بيشتر آنان در تهيه پيش نويس هاي استانداردهاي ملي ،تحقيقات وپژوهش برای  ارتباط متقابل ورسيدن به توسعه متوازن، موثر است.

منبع: معاونت اطلاعات و اخبار مرکز خراسان جنوبی