جهش تولید | دوشنبه، ۱۸ فروردین ۱۳۹۹

برگزاری نخستین همایش بررسی چالش های زنان مهندس در حوزه صنعت ساختمان - نمایش محتوای خبر

 

 

برگزاری نخستین همایش بررسی چالش های زنان مهندس در حوزه صنعت ساختمان