سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | شنبه، ۲۸ فروردین ۱۴۰۰

برگزاری نخستین همایش بررسی چالش های زنان مهندس در حوزه صنعت ساختمان - نمایش محتوای خبر

 

 

برگزاری نخستین همایش بررسی چالش های زنان مهندس در حوزه صنعت ساختمان